Cara Penyertaan

Beli mana-mana produk 3 produk yang
tersenarai di dalam jadual dalam
satu resit semasa tempoh peraduan.

Jawab soalan ini:
Pepsi Black Vanilla & Pepsi Black Halia
adalah produk baharu keluaran Etika.
Betul atau Salah?

Hantar butiran berikut melalui
WhatsApp ke 017-6718 310
i. Gambar jelas seluruh resit bercetak tunggal asal.
ii. Jawapan kepada soalan.
iii. Nombr kad pengenalan.
iv. Nama penuh seperti di Kad Pengenalan.